Test

Test
Ordina
FILTRA

Zoetis - Pfizer Animal Health - Witness Diro Filaria

10 test

Zoetis - Pfizer Animal Health - Witness Lepto

5 test

Zoetis - Pfizer Animal Health - Witness Combo (Felv/Fiv)

10 test

Zoetis - Pfizer Animal Health - Witness Parvo Test

5 test

Zoetis - Pfizer Animal Health - Witness Relaxin

5 test

Zoetis - Pfizer Animal Health - Witness Ehrlichia

5 test

Zoetis - Pfizer Animal Health - Witness Giardia

5 test

VetMotive - Start Test Leucemia e Immunodeficienza felina (FeLV Ag / FIV Ab)

10 kit test

VetMotive - Start Test Vlabs 4x (Canis Ab | Lyme Ab | Anaplasma Ab | Dirofilaria Ag)

5 kit test

VetMotive - Start Test Parvovirus e Coronavirus canino (Ag)

5 kit test

VetMotive - Start Test Giardia (GIA Ag)

10 kit test

VetMotive - Start Test Dirofilaria (CHW Ag)

10 kit test

VetMotive - Starttest Vlabs 3DX Parvo-Coronavirus Canino Ag e Giardia Canina Ag

5 kit test

VetMotive - Starttest VLabs 4LX E. Canis Ab/Leishmania Ab/Anaplasma Ab/Dirofilaria Ag

10 kit test

VetMotive - Start Test 3X Felino

5 kit test

VetMotive - Start test Leishmania Lsh Ab

10 kit test

No Brand - Test Fluoresceina Sodium

100 strisce

Bioforlife Therapet - Theratest Leishmania

Test

Bioforlife Therapet - Theratest Felv/Fiv

Test

Bioforlife Therapet - Theratest Giardia

Test

No Brand - Test urine Urispec Plus

10 parametri x 100 test